سخن مولف

سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1390
نقدیم به روح پاک پدرم


و همه پدرانی که ایمان را در دل فرزندانشان می کارند