جهت چرخش زمین


وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (سوره نمل (27 ) آیه 88 )

« کوهها را بنگری و آنها را ساکن و جامد تصور می کنی ، در صورتیکه مانند ابردر حرکتند .این صنع (دستکاری) خداست که هر چیز را استحکام بخشیده (متقن ساخته) او به کارهایی که می کنید آگاه است »

 

آیه فوق تأکید می کند که زمین نه تنها حرکت می کند بلکه دارای یک جهت حرکت است . جهت حرکت توده های عمده ابر در ارتفاع 3500 تا 4000 متر همیشه از غرب به شرق است . به همین دلیل به پیش بینیهای هواشناسی غالبا به وضعیت هوا در غرب توجه می شود .

کشیده شدن توده های ابر از غرب به شرق به دلیل جهت چرخش زمین است . همچنان که  می دانیم زمین از غرب به شرق می چرخد ، این حقیقت علمی که تنها با دانش امروزی اثبات شده است در زمانی که مردم به مسطح بودن زمین و یا قرار داشتن برروی پشت فیل باور داشتند ودر 1400 سال پیش در قران ذکر شده است .

شکل هندسی زمین :

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا (سوره نازعات ( 79 ) آیه 30 )

« وزمین را پس از آن بگسترانید »

درآیه فوق کلمه عربی " دحا "به معنای گسترانیدن وصاف کردن ترجمه شده است. کلمه " دحا " به معنای ، پوشاندن ، دربرگرفتن وکاشتن نیزبکار می رود.

معنی کلمه فراتراز تنها صوری آن است که برای بیان کاشتن در یک دایره نیز بکار می رود .

موضوع گردی و دوار بودن در کلمات دیگری که از " دحا " مشتق می شوند بیان شده است بطور مثال ؛ " دحا" برای اشاره به انداختن توپ در داخل گودال توسط بچه ها و یا بازیهای که شامل سنگ و سوراخ ویا بازیهایی  با گردو مورد استفاده قرار می گیرد .

کلماتی که در این ریشه ساخته شده اند همچنین برای ساختن لانه توسط شتر مرغ وپاک کردن سنگها از محلی که می خواهد در آن خوابیده وتخم بگذارد بکار رفته اند .

در واقع زمین گرد است طوری که یاد آور تخم مرغ است . شکل کروی زمین که کمی مسطح شده باشد شبه کروی نامیده می شود واستفاده از کلمه " دحا " در بردارنده اطلاعات مهمی در مورد شکل زمین است که خداوند در صدها سال پیش زمانی که مردم آنرا مسطح تصور می کردند بکار برده است وحقیقت آن تنها توسط فن آوری نوین درک شده است و این حقیقت در 14 قرن پیش در قران نازل شده است .