گذرگاه خورشید

در قران براین موضوع که خورشید وماه هر یک دارای مسیر حرکتی خاصی دارند .

 

وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ

(سوره النبیاء 21 آیه 33 )

« واوست کسی که شب و روز و خورشید و ماه را که هر یک در مدار معینی سیر می کنند ، آفرید .»

 

کلمه عربی "یسبحون " به معنی سیر کردن و شناور بودن برای بیان حرکت خورشید در فضا بکار رفته است . واین بدان معنی است که خورشید بطور تصادفی در فضا حرکت نمی کند بلکه دور محور خود چرخیده ومسیر معینی را دنبال می نماید .

این حقیقت که خورشید در جایش ثابت نیست بلکه گذرگاهی مخصوص دارد در آیه دیگری نیز بیان شده است :

 

وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ  (سوره یس 36  آیه 38 )

« وخورشید که دائم به سوی قرارگاه خویش روان است . این فرمان خدای مقتدر داناست »

 

این حقایق در حالی در قرآن بیان شده اند که صرفأ با بهره گیری از پیشرفتهای نجوم در زمان ما کشف شده اند .براساس محاسبات ستاره شناسان خورشید در راستای مسیری که به آن زاویه خورشیدی و گذرگاه ستاره " وگا " با سرعت باور نکردنی 000/720  کیلومتر در ساعت حرکت می کند و به عبارت دیگر خورشید در هر روز 28/17 میلیون کیلومتر طی می کند . وهمراه خورشید تمام سیارات و قمرها واقع در میدان جاذبه اش نیز همین مسافت را طی می نمایند .