نیروی جاذبه وحرکت دورانی


فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿۱۵﴾

الْجَوَارِ الْکُنَّسِ ﴿۱۶﴾

(سوره تکویر ( 81 ) آیات 15 و 16)

« چنین نیست ؛ قسم یاد می کنم به ستارگان بازگردنده (عقب کشیده شده ) که به گردش آید ودر مکان خود رخ پنهان کنند »

کلمه "خنس" که آیه 15 سوره تکویر به معنای کوچک شدن ، خم شد، منقبض شدن ودوباره برگشتن وعبارت عربی "کنس" که جمع کلمه "کانس" می باشد به معنای "رخ پنهان کردن " اشاره می کند که راه مخفی یک لانه ، موجوداتی که به خانه شان وارد شده و مخفی می مانند .

و در آیه 16 کلمه "جوار" که جمع کلمه "جاریه " بوده و به معنای حرکت وجریان می باشد که "گردش کردن " ترجمه شده است .

با توجه به معنای ذکر شده فوق درمی یابیم که این آیات به حرکات دورانی ناشی از نیروی جاذبه اشاره می کنند. که "خنس" (به معنای عقب کشیده شده ) به نیروی جاذبه کرات به سمت مرکزشان ونیروی جاذبه شان به طرف خورشید که مرکز منظومه شمسی است اشاره می کند .

نیروی جاذبه همواره در طبیعت وجود داشته است گرچه اسی ف نیوتون در قرن 17و18 با استفاده محاسبات ریاضی به وجود این نیروی جاذبه پی ببرد  .

کلمه "جوار" بر دایره ای بودن حرکت که نتیجه تقابل با نیروی جاذبه است تأکید می کند . شکی نیست که کلمه "جوار" همراه با "خنس" (عقب کشیده شده به سوی مرکز – کوچک شده ) و "کنس" (مسیر ، ورود به منزلگاه ) بیانگر حقیقتی (بنام نیروی جاذبه است )  که هیچ کسی در 1400 سال پیش از آن خبر نداشته است .(خداوند به همه چیزآگاه است ) علاوه برآن قسم خوردن خداوند به موضوعات در قران نشانگر دیگری از اهمیت آن می باشد .