آغاز فرایند فتوسنتز در صبح گاه


سوره التکویر ( 81 ) آیات 17 و 18 :

وقسم به شب آنگاه که تاریک شودوقسم به صبح روشن وقتی که نفس برآرد.

گیاهان درحین عمل فتوسنتز دی اکسید کربن که یک گاز مضر برای انسان است را از هوا گرفته وبه جای آن اکسیژن را پس می دهند .

اکسیژنی که ما تنفس می کنیم واصلی ترین منبع حیات ما می باشد مهمترین محصول فتوسنتز می باشد حدود 30 درصد از اکسیژن موجود در جو توسط گیاهان بر روی خشکی تولید می شود و 70 درصد مابقی توسط گیاهان و موجودات تک سلولی درعمق دریاها و اقیانوسها .

فتوسنتز یک فرایند پیچیده است که حتی دانشمندان قادر به درک کامل آن نشده اند . این فرایند توسط چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست زیرا مکانیسم آن اتمها وملوکولها را دربر می گیرد ، با این حال نتایج فتوسنتز را در اکسیژن تولید شده که ما را قادر به نفس کشیدن می کند و غذاهایی که دلیل زنده ماندن ماهستند مشاهده می کنیم . فتوسنتز سیستمی است که فرمولهای پیچیده شیمیائی و واحدهای وزنی دقیقی در مقیاس بسیارریزرادربرمی گیرد واز تعادل بسیار ظریفی برخوردار است .

هزاران میلیارد ماده شیمیائی این فرایند را در گیاهان اطراف ما به انجام    می رسانند علاوه برآن گیاهان نیازهای اکسیژن ، غذا و انرژی مارا در بدون وقفه برای میلیون ها سال برآورده ساخته اند .

باز دهی عمل فتو سنتز با میزان اکسیژن خروجی اندازه گیری می شود . بیشترین مقدار آن در زمان صبح است هنگامی که اشعه های خورشید بیشترین تمرکز را دارند .در هنگام طلوع آفتاب برگها شروع به عرق کردن می کنند و بنابراین عمل فتوسنتز شتاب بیشتری می گیرد . درهنگام غروب ، عکس آن اتفاق می افتد ، به عبارت دیگر فتوسنتز کند می شود .

تنفس با افزایش دما که به نوبه خود تعریق را نیز افزایش می دهد زیاد     می شود . در هنگام شب دمای هوا کاهش می یابد تعریق کم می شود وگیاه به استراحت می پردازد .

عبارت " اذا تنفس " در سوره التکویر در اشاره به ساعات اول صبح به معنی " آنگاه دم بزند " به صورت استغاری اشاره دارد به نفس فرو بردن وتنفس عمیق کشیدن است . این عبارت بطور مشخصی برتولید اکسیژن در هنگام صبح شروع می شود تاکید می کند و اینکه بیشترین میزان اکسیژن که لازم نفس کشیدن است در این هنگام پس داده می شود واهمیت این مطلب در آنجا بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد که خداوند به آن سوگند یاد می کند .

نحوه بیان عمل فتوسنتز در این آیه که یکی از مهمترین کشفیات قرن بیستم بود : یکی دیگر از معجزات علمی قران کریم می باشد .