محافظی بنام آسمان


وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ  سوره انبیاء (21 ) آیه 32

« و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم وباز هم آنها از آیات ، روی می گردانند »

این ویژیگی آسمان باتحقیقات علمی انجام گرفته در قرن بیستم به اثبات رسیده است. جو اطراف زمین نقشی بسیار مهم وحیاتی در ادامه حیات برروی کره زمین دارد ، همزمان با نابود کردن شهاب سنگهای کوچک وبزرگی که به سمت کره زمین می آیند از برخورد آنها به سطح زمین و آسیب به موجودات زنده جلوگیری می کند .

همچنین اتمسفر ، اشعه ای نور را که از فضا می آیند تصفیه می کند تا به موجودات زنده صدمه نزند . برجسته ترین خصیصه این کار اتمسفر این است که تنها به پرتوهای غیرمضرومفید (نور مرئی) پرتوهای ضعیف ماورای بنفش و امواج رادیوئی اجازه عبور می دهد . همه این تشعشعات برای زندگی زروری هستند پرتوهای ضعیف ماورای بنفش ، که تنها بخشی از آن اجازه عبور از جو پیدا می کنند برای عمل فتوسنتز گیاهان وبرای ادامه حیات موجودات زنده بسیار زروری است قسمت عمده اشعه قوی ماوراء بنفش که توسط خورشید ساتع می شود به وسیله لایه اوزن دفع می گردد وتنها قسمت محدود و ضروری آن طیف نوری به زمین می رسد .

عملکرد محافظتی اتمسفر به اینجا ختم نمی شود وجو زمین را از سرما و یخبندان فضا نیز محافظت می نماید که در حدود منفی 270 درجه می باشد .

تنها اتمسفر نیست که کره زمین را از اثرات مضر محافظت می نماید ، علاوه برآن کمربند ون آلن (لایه ای که براثرمیدان مغناطیسی زمین به وجود         می آید )نیز به عنوان سپری کره ی مارا از تشعشعات مضری که آن را تحدید می کنند حفظ می کند . این تشعشعات که بطور مداوم توسط خورشید وسایر ستارگان ساتع می شوند برای زندگی موجودات زنده کشنده اند .

اگر کمربند ون آلن وجود نداشت طوفانهای عظیم انرژی که به آنها زبانه های خورشید می گویند و مکررأ در خورشید به وجود می آیند ، تمام زندگی را بر روی زمین از بین می بردند .

در باره اهمیت کمربند ون آلن ، دکتر هاگ راس این چنین می گوید : در حقیقت زمین دارای بیشترین چگالی در بین سیارات منظومه شمسی می باشد .

این میدان مغناطیسی سپر تشعشعی ون آلن را به وجود می آورد که زمین را از بمبارانهای تشعشعی حفظ می کند . اگر این سپر وجود نداشت ،زندگی بر روی کره زمین غیر ممکن می شد . تنها سیارۀ صخره ای که دارای میدان مغناطیسی است . سیاره اتارد است که قدرت میدان مغناطیسی اش صد برابر کمتر از قدرت میدان مغناطیسی زمین است .

حتی زهره ، سیاره خواهر زمین ، هیچ میدان مغناطیسی ندارد و سپر تشعشعی ون آلن منحصرأ برای زمین طراحی شده است .

میزان انرژی سادر شده از یکی ازاین انففجارها که در سالهای اخیر محاسبه شده است ، معادل 100 عدد بمب اتم می باشد که یکی از آنها در انتهای جنگ جهانی دوم در هیروشیما انداخته شد و58 ساعت پس از انفجار عقربه های قطب نما حرکات غیر طبیعی داشت و 250 کیلومتر بالاتر از سطح زمین در اتمسفر ، دمای هوا ناگهان به 2500 درجه سانتی گراد افزایش یافت .

به عبارت کوتاهتر یک سیستم عالی در بالای زمین در حال کار است که دنیای ما را در بر گرفته و آن را در مقابل تحدیدات خارجی محافظت می کند ، قرنها پیش ، خداوند در قرآن ما را از عملکرد محافظتی اتمسفر با خبر کرده است .