آهن معجزه آسا


آهن یکی از عناصری که در قرآن در سوره الحدید مورد توجه قرار گرفته است .

... وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ... ( سوره الحدید ( 57 ) آیه 25 )

« وما آهن را فرو فرستادیم که درآن نیروی بزرگ و منافع بسیاری برای مردم است »

کلمه  " انزلنا " که به "فرو فرستادیم " ترجمه نشده است برای آهن استفاده شده می تواند به صورت ابتکاری برای نشان دادن فواید آهن با شد لیکن هنگامی که به معنی لغوی کلمه توجه می کنیم یعنی "فرستاده شدن بطور فیزیکی از آسمان " همانگونه که باران وپرتوهای خورشید هستند در می یابیم که این آیه به معجزه علمی بسیار عالی اشاره می کند . زیرا یافته های ستاره شناسی مدرن آشکار کرده اند که آهنی که بر روی زمین وجود دارد از یک ستاره عظیم در فضای بیرونی آمده است .

نه تنها آهن روی کره زمین بلکه کل آهن موجود در منظومه شمسی از فضای دوری آمده  است زیرا دما در خورشید برای تشکیل آهن کافی نیست . دمای خورشید برروی سطح آن حدود 6000 درجه  سانتی گراد (000/11 فارنهایت ) ودر هسته آن تقریباً 20 میلیون درجه (36میلیون درجه فارنهایت )می باشد .

آهن تنها در ستاره های بسیار بزرگتر از خورشید قابل تولید است که در آنجا دما به چندصد میلیون درجه می رسد . هنگامی که در یک ستاره میزان آهن به یک حد معینی افزایش می یابد دیگر قادر به نگاه داشتن آن نبوده و درنهایت منفجر می گردد که به آن " نوا " یا "سوپر نوا " می گویند واین انفجار آهن را به فضا می پراکند .

یک منبع علمی این موضوع را به شکل زیر بیان می کند :

شواهدی برای رخداد "سوپرنوا " وجود دارد .

میزان زیاد آهن 60 در رسوبات اعماق دریاها به عنوان نشانه های رخدادن انفجار سوپر نوا در فاصله 90 سال نوری ازخورشید در حدود 59 میلیون سال قبل می باشد . آهن 60 یک ایزوتوپ رادیو اکتیو از آهن است که در انفجار سوپر نوا شکل می گیرد و نیمه عمر آن 5/1 میلیون سال می باشد .

وجود مقدار زیادی از این ایزوتوپ در لایه های زمین شناسی نشانگر شکافت هسته ای عناصر فضای نزدیک و متعاقب آن انتقال آنها (احتمالاً به صورت ذرات غبار) برروی زمین می باشد .

همه اینها نشان می دهد که آهن برروی زمین شکل نگرفته است بلکه از یک سوپر نوا به وجود آمده و همانگونه که در آیه بیان شده است به سوی زمین فرود آمده اند . بدیهی است که این حقیقت در قرن 17 م ودر زمان نزول قرآن کاملاً ناشناخته بوده است لیکن در قرآن کلام خداوند که دربرگیرنده همه چیز درعلم بی انتهای خود می باشد بیان شده است .

این که آیه صراحتاً وصرفاً از آهن نام می برد بسیار قابل توجه است میکروب شناس مشهور مایکل دنتن در کتابش بنام سرنوشت طبیعت برروی اهمیت آهن تاکید می کند :

از همه فلزات موجود هیچکدام برای زندگی ضروری تر از آهن نیستند . جمع شدن آهن در مرکز ستاره ای است که انفجار سوپر نوا را موجب می گردد و پراکنده شدن بعدی اتمهای حیاتی در گیتی را سبب می شود . جذب شدن اتمهای آهن به هسته اولیه زمین بود که موجب ایجاد حرارت لازم برای تغییرات شیمیائی ، تشکیل گازهای موجود در جو و به وجود آمدن لایه هایلوسفر در زمین گردید .وجود آهن وذرات در مرکز زمین است که مانند یک دینام غول پیکر میدان مغناطیسی زمین را به وجود می آورد که این میدان نیز خود به خود کمربند تاببشی ون آلن را ایجاد می کند که سطح کره زمین را از تشعشعات مخرب کیهانی که محافظت کرده و لایه ازن را از پر توهای مضر در امان    می دارد. بدون اتم آهن هیچ حیاتی بر مبنای کربن در جهان به وجود نمی آمد و نیز هیچ سوپر نوا هیچ حرارتی در اول تشکیل کره زمین هیچ اتمسفر یا هیدروسفری  هیچ میدان مغناطیسی برای محافظت کره زمین هیچ کمربند حفاظتی ون آلن در مقابل تشعشعات هیچ لایه ازونی ، هیچ فلزی برای ساخت هموگلوبین (در خون انسان ) هیچ متابولیسم (سوخت وساز) اکسیده شدنی وجود نمی داشت . این شرح به روشنی اهمیت اتم آهن را نشان می دهد حقیقتی که در قرآن بطورخاصی توجه ما را به آن جلب کرده همچنین برفواید این عنصر تاکید شده است .

علاوه براین ، حقیقت پنهان دیگری در قران وجود دارد که توجه ما را به آهن جلب می کند :

سوره الحدید آیه (25) که به آهن اشاره کرده است دارای دو کد ریاضی جالب توجه است :

" الحدید " سوره پنجاه وهفتم  قران است . معادل ابجد کلمه الحدید که حاصل جمع معادل عددی حروف آنست نیز 57 است

(( برای دیدن جدول حروف ابجد به بخش معجزات عددی قران مراجعه کنید ))

 معادل عددی کلمه " حدید " نه تنها معادل 26 می باشد که 26  عدد اتمی آهن  ( درجدول عناصر شیمیائی مندلیف ) می باشد .

علاوه براین درمانهای ذرات اکسید آهن برای معالجه سرطان بکار رفته و آثار مثبت آن مشاهده شده اند . یک تیم به سرپرستی دکتر آندریاس جوردن در یکی از مشهورترین بیمیارستانهای جهان (بیمارستان چرتیس درآلمان ) موفق به از بین بردن سلولهای سرطانی با استفاده از روشی جدید ی تحت عنوان      (magnetic field….) شدند . نتیجه این تکنیک که برای اولین بار برروی فردی 26 ساله بنام نیکولاس اچ صورت گرفت آن بود که هیچ سلول سرطانی جدیدی در فاصله سه ماه بعد از انجام این عمل در بیمار مشاهده نشد .  این روش درمان را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

1-        مایعی شامل ذرات اکسید آهن به وسیله یک سرنگ مخصوص به داخل تومور تزریق می شود . این ذرات در تمام سلولهای تومور پخش می شوند . این مایع شامل هزران میلیون ذرات اکسید آهن (ذراتی هزار بار کوچکتر از گلبولهای قرمز خون ) در هر سی سی می باشد که به سادگی در تمامی رگهای خونی جریان پیدا می کند .

2-        سپس بیمار برروی دستگاهی که دارای یک میدان مغناطیسی قوی     می باشد قرار داده می شود .

3-        این میدان مغناطیسی خارجی شروع به راه انداختن ذرات آهن موجود در تومور می کند . در طی این مرحله دمای تومور که شامل ذرات اکسید آهن می باشد 45 درجه سانتی گراد افزایش می یابد .

4-        در چند د قیقه سلولهای سرطانی که قادر به محافظت از خود در مقابل حرارت نیستند ضعیف شده و یا نابود می شوند . سپس می تواند تومور را با شیمی درمانی بعدی کاملاً ریشه کن نمود .

در این روش درمان تنها سلولهای سرطانی تحت تاثیر میدان مغناطیسی      قرار می گیرند . زیرا تنها آنها دارای ذرات اکسید آهن هستند . گسترش این تکنیک یک پیشرفت بزرگ دردرمان این بیماری مهلک می باشد .

در درمان بیماری شایعی مانند سرطان ، استفاده از عبارت (وانزلنا الحدید.... : وآهن را فرو فرستادیم که در آن قوت شدیدی است و منافعی برای مردم ) در قران کریم بویژه قابل توجه می باشد .

درواقع شاید قران قصد داشته اهمیت آهن را برای سلامتی انسان نشان دهد     (خداوند داناتر است ) .