مدار ماه

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ ﴿۳۹﴾

لَا الشَّمْسُ یَنبَغِی لَهَا أَن تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ ﴿۴۰﴾

سوره یس (36) آیات 39 و 40

« وبرای ماه منازلی مقدر کردیم تا مانند شاخه خشک خرما لا غر شود .

نه خورشید را شاید که به ماه برسد و نه شب بر روز سبقت گیرد وهر یک بر مدار خود شناورند .»

ماه مانند قمرهای سیارات دیگر از مدار منظمی تبعیت نمی کند ودر هنگام دور زدن به گرد زمین گاهی از مدار خود پس و پیش می شود . همچنانکه همراه با زمین به دور خورشید می چرخد در واقع الگوی شبیه  "s " را تبعیت می کند. این مسیر طی شده توسط ماه در قران به شاخه کهنه خرما تشبیه شده است که در واقع به شاخه پیچ خورده درخت خرما می ماند .

کلمه "عرجون " که در این آیه برای اشاره به شاخه نازک و پیچ خورده درخت خرما بکار رفته در مورد آن قسمت از درخت که پس از چیدن میوه باقی      می ماند مورد استفاده قرار می گیرد وکهنه بودن شاخه به معنی نازکتر بودن و پیچیده تر بودن  آن است . هیچ شکلی وجود ندارد که هیچ کس دانشی در مورد مدار ماه در 1400 سال پیش نداشته است . روشی که این الگوی (حرکتی ماه) توسط تکنولوژی مدرن و مجموعه علوم تعریف شده است بعنوان یکی دیگر از معجزات علمی قران نازل شده است .