نور و تاریکی


الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ...

(سوره الانعام ( 6 )  آیه 1 )

« سپاس خدائی را است که آسمانها وزمین را آفرید وتاریکی و روشنائی را مقرر داشت»

 

و همه ما می دانیم که بدون نور انسان باچشم غیر مسلح قادر به دیدن محیط اطراف نمی باشد . با اینحال نوری که ما می بینیم تنها بخشی کوچک از انرژی نورانی است . انوع دیگری از انرژی نورانی نظیر مادون قرمز ، ماوراء بنفش ، اشعه ایکس و امواج رادیوئی نیز وجود دارد که ما قادر به مشاهده آن نیستیم . انسانها عملاً به امواج نور نابینا هستند جالب است که بدانیم عبارت " تاریکی " همیشه بصورت جمع در قران بکار رفته است . کلمه  عربی "کلمات " بصورت جمع در 23 آیه ی قران آمده است و هرگز بصورت مفرد بکار نرفته است .

این نوع استفاده از کلمه ((تاریکیها )) در قران ، نشان می دهد که علاوه بر نوری که ما آنرا می بینیم ،ممکن است  نور از انواع دیگری نیز وجود داشته باشد .همین اواخر بود که دانشمندان به دلیل استفادۀ کلمه بصورت جمع در اینجا پی برده اند .

طول امواج در نوعی از انرژی که تشعشع الکترومغناطیسی خوانده می شود ، تغیرات تمامی انواع تشعشعات الکترو مغناطیسی بعنوان امواج انرژی در فضا عمل می کند . این می تواند با امواجی که در هنگام پرتاب کردن یک سنگ در حوض آب مقایسه شود که امواج با اندازه های متفاوتی تشکیل می شوند به همین ترتیب ستاره گان و سایر منابع نور ، تابش یکسانی ندارند . تفاوت در این أشعه ها بر اساس طول موج آنها طبقه بندی می شود .

طیف این طول موجها بسیار وسیع است به تعداد 10 به توان 25 طیف متفاوت در پرتوهای گاما وجود دارد . تقریباً تمامی پرتوهای تابیده شده از خورشید تنها در یک قسمت از این طیف 10 به توان 25 فشرده شده اند .