تب اختر ستاره های تپنده


وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ ﴿۱﴾ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ ﴿۲﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿۳﴾

( سوره الطارق (86) آیه های 1 الی 3 )

« سوگند به آسمان و طارق وتو چه می دانی که طارق چیست ؟ همان ستاره شکافنده {تاریکی ها} »

 

کلمه " طارق " اسم سوره شماره 86 از ریشه کلمه "طرق" که معنای اولیه آن در عربی "ضربتی که باعث ایجاد صدا گردد " ویا به معنای " زدن " می باشد ودر نظر اینکه معنای این کلمه "تپیدن " و"برخورد کردن سخت " می باشد توجه ما شاید به یک حقیقت علمی جلب می شود .

قبل از تجزیه و تحلیل این اطلاعات ابتدا به کلمه دیگری که برای توصیف این ستارگان در آیه بکار رفته است نگاهی بیاندازیم : عبارت "الطارق" در آیه فوق به معنی ستاره ای که شب را می شکافد در تاریکی را رخنه می کند ، در شب زاده می شود ، نفوذ کنان به جلو می رود ، ضربه زننده ، برخورد کننده ویا ستاره ای سریع و تیز می باشد .

علاوه برآن حرف "  و " توجه ما را به چیزهای که به آنها سوگند خورده     می شود ، یعنی آسمان وطارق جلب می کند .

براساس تحقیقاتی که در دانشگاه کمبریج در سال 1967 به انجام رسیده در سیگنال رادیوئی با موجی منظم شناسائی شد .

تا قبل از آن زمان کسی نمی دانست یک جرم آسمانی وجود دارد که منبع امواجی منظم وضربانی شبیه ضربان قلب است . درسال 1967 ستاره شناسان همچنین بیان کردند که ماده در حالت چرخ به دور محور خود چگالی مواد موجود در هسته بالا می رود و بنابراین میدان مغناطیسی ستاره افزایش یافته و بنابراین میدان مغناطیسی در قطبهای آن را تا یک تریلیون برابر میدان مغناطیسی زمین افزایش می دهد . آنها متوجه شدند که جرمی که با سرعت زیاد چرخش کرده دارای میدان مغناطیسی چنان قدرتمندی است که در هر بار چرخش خود پرتوهائی شامل امواج رادیوئی بسیار قوی به شکل مخروطی ارسال می نماید . کمی پس از آن محقق شد که منبع این سیگنالها و علائم چرخش سریع ستاره های نوترونی می باشد . این ستاره های نوترونی تازه کشف شده " پالسار" نامیده می شوند این ستاره ها که در جهان انفجار سوپر نوا به پالسار تبدیل می شوند ، دارای بیشترین جرم بوده و درخشانترین ودارای بالاترین سرعت حرکت در جهان هستی هستند .

برخی از پالسارها 600 بار در ثانیه دور می زنند .

کلمه " پالسار " از فعل انگلیسی "  to pulse "  گرفته شده است .

براساس فرهنگ لغات آمریکائی این کلمه به معنای تپیدن ، زدن (نبض) و از ضربان افتادن است . فرهنگ لغات این کار تا (encarla)  آنرا ضربان با آهنگ منظم معنی کرده است ، حرکتی که با یک ریتم منظم و مستحکمی همراه باشد . در همین دیکشنری کلمه " pulse " که نام این نوع ستارگان از آن برگرفته شده است ، به معنای گسترش یافتن و منقبض شدن با یک ضربان قوی آمده است . پس از این اکتشاف ، مشخص شد که پدیده ای که در قران از آن قران کریم بنام "طارق" (ضربه زننده ) یاد شده است در بر دارنده شباهت بسیاری با این ستارگان نوترونی که پالسار نامیده می شوند می باشد .

ستاره های نوترونی همزمان با متلاشی شدن ستارگان عظیم هسته ای به وجود می آیند جنس بسیار متراکم این ستارگان همراه با حرکت چرخش بسیار سریع آنها وزن ومیدان مغناطیسی آنها به شدت فشرده می کند .

میدان مغناطیسی قدرتمند که از حرکت دورانی و سریع این ستارگان نوترونی به وجود می آید به عنوان دلیل انتشار امواج رادیوئی قوی شده که قابل دریافت در کره زمین هستند .

در سومین آیه از سوره الطارق عبارت " النجم الثاتب " به معنای نفوذ کننده ادامه دهنده وسوراخ کننده نشان می دهد که طارق ستاره درخشانی است در تاریکی نفوذ کرده وبه سیر خود ادامه می دهد .

عبارت " ادراک " در آیه "وماادراک ماالطارق" (وتو چه می دانی که طارق چیست ) به درک مفهوم طارق اشاره می کند ، پالسارها که از فشرده شدن ستاره های چندین برابر بزرگتر از خورشید تشکیل می شوند جزو آن دسته از اجرام آسمانی هستند که درک آنها سخت و دشوار است و حالت پرسش آیه بر سختی درک این ستارگان در حال تپش تاکید می کند .(خداوند داناتر است به همه چیز) وبا این توضیحات ستارگانی که از آنها در قرآن بنام طارق یاد شده است شباهتی بسیار با پالسارها دارند که در قرن بیستم میلادی مورد توجه قرار گرفتند و این معجزۀ علمی دیگری از قرآن را آشکار می سازد .