نسبی بودن زمان


امروزه نسبیت زمان یک واقعیت ثابت شده علمی است که در ابتدای قرن بیستم میلادی توسط انیشتن اثبات شد . تا آن هنگام ، نسبی بودن زمان و تغییرات آن  براساس شرایط برکسی معلوم نبود با این حال ، دانشمند مشهور آلبرت انیشتن این حقیقت را با کشف تئوری نسبیت به اثبات رساند . او نشان داد که زمان به جرم و سرعت وابسته است .

با این وجود قران کریم قبلا دارای اطلاعاتی در خصوص نسبی بودن زمان بود برخی از آیات درباره این موضوع عبارتند از : ... وَإِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ              (الحج (22) آیه 47)

« ... ویک روز پروردگارت مانند هزار سال از سالهایی که شما می شمرید »

 

یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

(السجده (32) آیه  5)

« امور این جهان از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند سپس در روزی که مقدار آن هزار سال ازسالهایی که شما می شمرید به سوی او باز می گردد »

تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ (المعارج ( 70 ) آیه  4 )

« فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می روند »

 

این حقیقت که نسبت زمان اینگونه به روشنی وقاطعانه در قرآن ذکر شده است ودرسال610 میلادی نازل شده است گواه دیگری است برالهی بودن این کتاب .