محل که مسئول حرکات در انسان

سوره  العلق (96) آیات 15 و16 :

کَلَّا لَئِن لَّمْ یَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ ﴿۱۵﴾

نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿۱۶﴾

 

" هرگزاگر اودست نکشد ، البته ما موی پیشانیش بگیریم ، آن پیشانی دروغگوی خطا پیشه را . "

عبارت " پیشانی دروغگوی خطا پیشه " در آیه فوق بسیار جالب توجه است تحقیقات انجام گرفته در سالهای اخیر روشن ساخته است که ناحیه جلوئی مغز که مسئول مدیریت اعمال خاصی می باشد در بخش جلوئی جمجمه قرار دارد . دانشمندان عملکرد این ناحیه  را که در 1400 سال پیش در قران نازل شده است در60 سال پیش کشف کردند .

کتابی تحت عنوان " اصول آناتومی وفیزیولوژی " که شامل آخرین دستاوردهای تحقیقات در عملکرد این ناحیه از مغز است اینچنین بیان می دارد .  ایجاد انگیزه و نیات وبرنامه ریزی برای انجام یک حرکت در داخل بخش جلوئی مغز انجام می گیرد .

این کتاب همچنین می گوید : دررابطه بین قسمت جلوئی مغز با ایجاد انگیزه انجام اعمال این بخش از مغز همچنین مرکز عملکرد رفتارهای تهاجمی نیز می باشد .

بنابراین  این بخش از مغز مسئول برنامه ریزی ، ایجاد انگیزه و شروع رفتارهای خوب یا بد ونیز مسئول گفتن دروغ یا حقیقت می باشد .

واضح است که عبارت " پیشانی دروغگوی خطا پیشه  " درتطابق کامل با توضیحات علمی فوق می باشد وبار دیگر حقیقتی را که دانشمندان در 60 سال اخیر کشف کرده اند قرنها پیش در کلام خداوند درقران کریم آورده است .